Kontaktní osoba • Jiří Řezáč • Sedlec 331 • Tel.: +420 605 159 874

Pravidelnou údržbou a čištěním topného systému snižujete náklady na vytápění.

Stacks Image 7420
Stacks Image 7425
Stacks Image 7430
Stacks Image 7435
Uvnitř každé topné soustavy se během provozu usazují nánosy vodního kamene a korozních částí, u podlahového topení kaly a v případě neošetřené vody řasa. Usazeniny působí jako izolant, brání přenosu tepla do místnosti, radiátory se dostatečně neprohřívají, u výměníků plynových kotlů, zejména kondenzačních mohou způsobit nefunkčnost kotle. Přenos tepla a účinnost topné soustavy se při vrstvě usazenin o síle 1 mm zhoršuje v průměru o cca 5%.
Stacks Image 7442
Stacks Image 7447
Stacks Image 7470
Soustava se naplní upravenou vodou, v případě vlastního topného zdroje doporučujeme instalaci cyklonového filtru s magnetem (viz. foto), který průběžně zachycuje oxidy železa a další nežádoucí látky v systému. Klasický mosazný filtr se sítkem zachytí pouze větší nečistoty a v případě většího množství se jimi ucpe (viz. foto). Kotel potom neustále zapíná a vypíná, protože nedochází k oběhu topné vody, v horším případě vůbec netopí.
Stacks Image 7482
Stacks Image 7487
Stacks Image 7492
Stacks Image 7506
Doporučujeme vyčistit topný systém zejména před výměnou plynového kotle, neboť starší typy plynových kotlů, zejména stacionárních, nejsou tak citlivé na kvalitu topné vody. Kromě čerpadla nemají žádné jiné součásti, které by se zanášely nečistotami, např. třícestný ventil, hydraulické armatury, nerezové výměníky, atd. Takže starší kotel funguje pořád, ale výrazně se zhorší efektivita vytápění a spotřeba plynu se neustále zvyšuje.
Stacks Image 7537
Stacks Image 7515
Stacks Image 7539
Stacks Image 7541
Provádíme také čištění nepřímotopných zásobníků teplé užitkové vody, jejich výměníků, kontrolu a výměnu anodových tyčí.
Po vyčištění se obnoví funkčnost zařízení – zvýší se průtok vody, zlepší se přenos tepla na topná tělesa, kotel běží kratší dobu a tím dojde k úspoře energie.

Odstraní se veškeré usazeniny a nánosy, zamezí se vzniku koroze a vodního kamene a tím se prodlouží životnost soustavy a sníží náklady na údržbu.

Sníží se spotřeba oběhových a cirkulačních čerpadel, zvýší se spolehlivost celého systému.